در پی شکایت حقوقی بیماران پروانه‌ای، ایران محموله نفتی آمریکا را توقیف کرد. به گزارش ایرنا، محموله توقیف شده که ارزش آن«بیش از ۵۰ میلیون دلار» تخمین زده می‌شود، متعلق به کشتی ادونتج سوییت است و توقیف آن «با شکایت بیماران پروانه‌ای علیه آمریکا و با حکم دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران» صورت گرفته است.