فعال سیاسی اصلاح طلب، در ارتباط با نتیجه انتخابات اخیر مجلس اظهار کرد: نفرات انتخاب شده در تهران با رای ۵ درصد مردم وارد مجلس شده‌اند و این به خودی خود نارضایتی مردم را نشان می‌دهد. سیدمصطفی هاشمی طبا، در گفتگو با منیبان، افزود: اینکه در ادامه، برنامه طیفی که وارد مجلس شده‌اند چیست، اهمیت بیشتری دارد و طی چندماه آتی مشخص می‌شود تکلیف این نمایندگان با چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی مردم چیست.