وزیر اسبق ارشاد گفت: ما با پدیده‌ای به نام گسترش روز افزون لشکر گرسنگان مواجه هستیم. به جامعه‌ای که شش دهک آن گرسنه می‌خوابند، نمی‌توانید بگویید حکمرانی ما مطلوب است. به گزارش انتخاب، رضا صالحی امیری، در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران افزود: پدیده ناامیدی و یأس هر روز به کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. ما قدرت اجتماعی را از دست دادیم و شکاف‌های اجتماعی در جامعه عمیق شد و الآن در مرز گسل هستیم. به گفته وی، با پدیده چای دبش، 6 درصد اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند.