خبرگزاری فارس از دستگیری فرزند مولوی عبدالحمید خبر داد. این خبرگزاری نوشت: فاروق اسماعیل‌زهی، فرزند مولوی عبدالحمید به اتهام حمل سلاح غیرمجاز (سلاح گرم) در ایست بازرسی پلیس راه زاهدان خاش دستگیر و در حال حاضر به قید ضمانت آزاد شد. فاروق اسماعیل‌زهی یکی از حاضران در کاروان مولوی عبدالحمید بود که به‌سمت مناطق سیل‌زده دشتیاری در حرکت بوده و به همین دلیل برای ساعاتی در ایست بازرسی پلیس راه زاهدان-خاش متوقف شد.