اسرائیل یک مستشار سپاه  را در بندر بانیاس سوریه هدف قرار داد. به گزارش ارگان رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران؛ در حمله بامداد روز جمعه جنگنده‌های اسرائیل به بندر بانیاس سوریه، رضا زارعی، یکی از مستشاران سپاه پاسداران به شهادت رسید.