سخنگوی شورای نگهبان، گفت: «در ایران مجازاتی برای رای ندادن در نظر گرفته نشده است». هادی طحان نظیف، در نشست خبری دیروز افزود: «بر خلاف برخی کشورها در کشور ما رای دادن 

اجباری نیست».