فرماندار تهران صبح دیروز با اشاره به پایان مهلت اعلام انصراف داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «داوطلبان انتخابات مجلس تا ساعت هشت صبح امروز فرصت داشتند که انصراف خود را اعلام کنند و تا این لحظه ۳۶۰ نفر انصراف دادند.» احمد قیومی، افزود: تا این لحظه ۳۳۸۷ نفر نامزد برای حوزه انتخابیه تهران باقی مانده است که از این تعداد ۲۸۳۷ نفر آقا و ۵۵۰ نفر خانم هستند.