معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال بودجه 1403به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد حسینی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت گفت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است و امیدواریم تا قبل از عید بودجه نهایی شود تا دولت از اول فروردین مطابق بودجه عمل کند.