سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع صبح امروز در نشستی خبری درباره برخی ادعاها در مورد ایرانی بودن تسلیحات یمنی گفت: توانمندی ملت و نیروهای مسلح یمن، بومی و داخلی است و در عمده کشورهای منطقه که جبهه مقاومت فعال است به توانمندی بالای فناورانه رسیده‌اند. وی افزود: اما برای گرفتن غرامت است که برخی کشورهای غربی مطالبی در مورد ایرانی بودن این تسلیحات مطرح می‌کنند تا دستاوردهای یمن در حوزه جلوگیری از رسیدن کاروانهای تدارکی به اسراییل را کوچک‌نمایی کنند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: صادرات دفاعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد داشته است.