غلامحسین کرباسچی با رد ادعای برخی که بیانیه‌ ۱۱۰ امضایی را در نقطه‌ مقابل دیدگاه‌های محمد خاتمی پیرامون انتخابات دانسته‌اند، گفت: آقای خاتمی شخصیت ممتاز و مورد احترام همه است و درباره‌ی انتخابات پیش رو هنوز موضعی نگرفته‌اند که این بیانیه را در مقابل آن بدانیم. به گزارش انصاف نیوز، غلامحسین کرباسچی مطالب برخی رسانه‌های اصولگرا  که این بیانیه را در تقابل با سیدمحمد خاتمی دانسته‌اند، حرف‌های انتخاباتی دانست و گفت: به هر حال در زمان انتخابات چنین حرف‌هایی در این رسانه‌ها گفته می‌شود.