وکیل توماج صالحی از قطعی شدن حکم توماج صالحی در پرونده دوم وی خبر داد و گفت: اعتراض ما به حکم بدوی یکسال حبس در تجدیدنظرخواهی شعبه ۱۷ اصفهان رد شده و حکم ایشان قطعی محسوب می‌شود. امیر رئیسیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: با این حال از طرق دیگر اعتراض، از جمله اعاده دادرسی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را می‌دهیم. وی در مورد درخواست مرخصی از سوی موکل خود گفت: مشکل ما مرخصی و این قبیل مسائل نیست، مساله اصلی پرونده قبلی ایشان است که مربوط به سال ۱۴۰۱ می‌شود، حکم اخیر مربوط به پرونده ۱۴۰۲ و فایل تصویری است که ایشان منتشر کرد.