سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در حسینیه جماران گفت: در دفاع از حق و حقیقت چه در قضیه حجاب و چه در حوزه فضای مجازی  نباید دچار لکنت شویم. در این صورت پایه‌های کشور لطمه نخواهد دید. باید نگاه‌مان را با قدرت، بدون لکنت و با برنامه پیاده کنیم. وی با بیان اینکه یک نماینده مجلس در بزنگاه حساس می‌تواند حتی با یک رأی سرنوشت یک طرح یا لایحه را تغییر دهند، افزود: در یک دوره‌ای از مجلس عده‌ای نامه‌ای امضا کردند که حالا اگر انرژی هسته‌ای را متوقف کردید، اشکالی ندارد ولی با استناد به اندیشه متمایز امام ایستادیم و اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد.