نخست وزیر ارمنستان با اشاره به اینکه در روابط نظامی و دفاعی دیگر نمی‌توان به روسیه به شکل قبلی تکیه کرد، گفت: ایروان به زودی در خصوص روابط خود با سایر کشور‌ها از جمله هند، ایران، گرجستان، آمریکا و فرانسه نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش تسنیم، نیکول پاشینیان، تأکید کرد: تدوین اسناد مربوط به سیاست خارجی ارمنستان تا پایان سال تکمیل خواهد شد.