در جریان بحث بین رئیس مجلس با نماینده حوزه انتخابیه بم، در صحن علنی مجلس، موضوع دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب تأیید شد، چنانچه محمدباقر قالیباف گفت در مورد تغییرات لایحه عفاف و حجاب تذکر داده و موسی غضنفرآبادی هم در پاسخ گفت که کمیسیون ویژه فقط ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه عفاف و حجاب را تغییر داده، اما قالیباف کماکان بر موضع خود پافشاری کرد و گفت «هر گونه تغییر بند‌های تائیدشده توسط شورای‌نگهبان غیرقانونی است.»

به گزارش خبرآنلاین، در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا قالیباف از موضوع دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب بی‌اطلاع بوده که اکنون در صحن علنی مجلس نسبت به این مورد به غضنفرآبادی تذکر می‌دهد یا اینکه همزمان با به پایان رسیدن عمر مجلس یازدهم این قبیل برخورد‌ها آن هم از پشت تریبون‌های رسمی صرفاً یک رفتار انتخاباتی است؟

در پاسخ به این پرسش نماینده منتقد اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین می‌گوید؛ «دستکاری لایحه عفاف و حجاب به صورت جدی تکذیب نشده و از طرفی هنوز کسی مسئولیت دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب را برعهده نگرفته است.» غلامرضا نوری قزلجه، می‌افزاید: لایحه عفاف و حجاب با ابهام اساسی روبرو شده، زیرا نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه مذکور گفته این لایحه در دو مرحله دستکاری شده و مقداری موضوع را برای همگان مبهم کرده است، به این ترتیب که داستان چیست؟

هنوز کسی مسئولیت دستکاری لایحه عفاف و حجاب را برعهده نگرفته است

به گفته وی، هنوز معلوم نیست چه کسی لایحه عفاف و حجاب را دستکاری کرده و از طرفی دستکاری کننده اصلی مشخص نشده است، چراکه اتهام از اطراف موضوع برطرف نشده و کسی هم هنوز مسئولیت آن را برعهده نگرفته و به صورت جدی هم تکذیب نشده است.

نوری قزلجه ادامه می‌دهد: بنده احتمال می‌دهم ، فرد دیگری غیر از هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب به لایحه مذکور دسترسی داشته است چراکه زمان بررسی لایحه عفاف و حجاب از برخی اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌شنیدم که می‌گفتند موارد مربوط به لایحه به صورت آماده می‌آید.