کتائب حزب الله عراق با اعلام اینکه که عملیات‌های خود علیه نیروهای آمریکایی را تعلیق می‌کند، تصریح کرد: ایران از نحوه فعالیت ما مطلع نیست و اغلب به تشدید تنش‌های ما علیه نیروهای اشغالگر اعتراض کرده است.  به گزارش «انتخاب»؛ این گروه گفت: هدفمان از تعلیق عملیات علیه نیروهای امریکایی این است که دولت عراق [به دلیل حملات ما] مورد سرزنش قرار نگیرد. این گروه افزود: به مجاهدان کتائب حزب‌الله توصیه می‌کنیم اگر اقدام خصمانه‌ای از جانب امریکا علیه آنها رخ داد، موقتا به دفاع از خود بپردازند.