حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به این‌که باید بودجه بیشتری به صداوسیما اختصاص داده شود، گفت: ما معتقدیم صداوسیما یک رسانه ‌ملی است و به همین دلیل باید از آن حمایت شود. نوروزی همچنین درباره دلیل برخی مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌ها نسبت به این مسأله افزود: آن‌هایی که مخالف افزایش بودجه صداوسیما هستند، متوجه اهمیت این رسانه نیستند. نمی‌دانند صداوسیما، حیثیت ملی ماست. این رسانه‌ملی ماست که از هویت و فرهنگ ما دفاع می‌کند، نه رسانه‌های خارجی؛ لذا باید در حد توان به‌رسانه‌ ملی کمک و از آن 

حمایت کنیم.