به گزارش «انتخاب»، الجزیره طی خبری از قول منابع ایران، از رد و بدل پیام هایی از طریق اشخاص ثالث بین ایران و آمریکا در دو روز گذشته خبر داد. به گفته منابع الجزیره، واشنگتن در پیام‌های خود تایید کرد که خواهان جنگ علنی نیست و هشدار داد که گسترش جنگ با اقدام آمریکا مواجه خواهد شد. تهران تهدیدهای واشنگتن را رد کرد و هدف قرار دادن خاک خود را خط قرمزی تلقی کرد که با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد. تهران همچنین در پاسخ تاکید کرد که خواهان جنگ با واشنگتن نیست، اما با هر گونه ماجراجویی آمریکا با قدرت مقابله خواهد کرد.