مدیر شبکه من‌وتو گفت: زمانی که شبکه مستند ایران راه‌اندازی شد به برخی از مستندسازان اجازه دسترسی به آرشیو صداوسیما را داده بودند تا با فیلم‌های قدیمی مستند بسازند. کیوان عباسی، افزود: افرادی با ما تماس گرفتند و پیشنهاد دادند که در قبال پرداخت مبلغی فیلم‌ها را در اختیار ما قرار دهند و ما هم فیلم‌ها را خریدیم و با آن‌ها مستندهای تاریخی ساختیم. به گفته وی، همه می‌دانستند کار من‌و‌تو با آرشیو است و کسی که به آرشیو دسترسی و قصد فروش داشت و دنبال خریدار بود با ما تماس می‌گرفت.