دولت انگلیس دیروز با صدور بیانیه‌ای خبر داد لندن و واشنگتن برای مقابله با آنچه «مقابله با تهدیدهای داخلی و دفاع از خبرنگاران و مدافعان حقوق‌بشر در برابر آزار و اذیت» خواندند، تحریم‌‌هایی را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده‌اند. به گزارش ایسنا، آمریکا و انگلیس می‌گویند افراد شبکه‌ای که «مخالفان ایرانی» در کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دادند، تحریم کرده‌اند. در این بیانیه آمده که برخی از اعضای ارشد سپاه و واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.