9 نفر از اتباع غیرایرانی در سراوان توسط افراد ناشناس کشته شدند. به گزارش مهر، بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته و گواه افراد مطلع، بامداد روز شنبه افراد مسلح ناشناس، در منزلی ۹ نفر از اتباع غیر ایرانی را در منطقه سیرکان شهرستان سراوان کشتند. شایان ذکر است تاکنون گروه یا افرادی مسئولیت این قتل‌ها را برعهده نگرفته و پیگیری‌ها برای خبرهای تکمیلی در حال انجام است.