پژوهشگر تاریخ اسلام و رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسلام به ردصلاحیت روحانی واکنش نشان داد.  رسول جعفریان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما مشروطه را نجویده قورت دادیم، و البته در گلومون گیر کرد. پهلوی‌ها هم تجدد مستبدانه را سوار کار کردند و اجازه درک درست مفاهیم سیاسی جدید را به ما ندادند. بعد هم تفکر چپ و راست و اسلامی را با هم ترکیب کردیم. حالا هم انتخابات رو این طور می‌فهمیم که می‌بینید.»