نتایج نظرسنجی یک مرکز دولتی نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات اسفندماه در کل کشور ۳۰ درصد، در استان تهران حدودا ۲۲ درصد و در شهر تهران ۱۵ درصد است. به گزارش خبرآنلاین، این درحالی است که، در ماه‌های قبل میزان مشارکت در کل کشور ۳۶ درصد پیش‌بینی شده بود. ناکارآمدی مجلس و انتخابات؛ فساد فراگیر و ناامیدی از آینده کشور، از جمله دلایل کسانی است که  در انتخابات مشارکت نمی‌کنند