دیده‌بان ایران نوشت: مجلس از هفته نامه ۹دی به دلیل نشر اکاذیب و اصرار بر برجسته‌سازی یک خبر دروغ شکایت کرد. گفتنی است صاحب‌ امتیاز این هفته‌نامه، حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه پایداری است و در روزهای گذشته ادعاهایی درباره رئیس مجلس مطرح کرده بود.