وزیر دفاع گفت: روسیه قول داده‌ مواردی که به تمامیت ارضی ما بازمی‌گردد را کاملا رعایت کند. به گزارش ایسنا، امیر محمدرضا آشتیانی اعلام کرد: ما با وزیر دفاع روسیه صحبت کردیم و ملاحظاتی که در منطقه داریم باید رعایت شود، مخصوصا احترام به حق حاکمیت ما. وی افزود: ما ارتباط راهبردی با روسیه داریم و فکر می‌کنم آن‌ها هم کاملاً نسبت به این قضیه مصر هستند و قول دادند که تمامیت ارضی ما  را کاملا رعایت کنند.