مشاور فرهنگی حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری او با بیان اینکه «ارجاع همه کاستی‌ها به دولت‌های قبل دیگر جواب نمی‌دهد نوشت که شرط اول برای توفیق، پذیرش واقعیت است.  به گزارش انتخاب،‌ حسام الدین آشنا ادامه داد: ‌آمارها و شاخص‌های اقتصادی، سیاسی. فرهنگی و اجتماعی نسبت به سال شروع این دولت بدتر شده یا بهتر؟ فرار از واقعیت ها و ارجاع همه کاستی ها به دولت‌های قبل دیگر جواب نمی‌دهد. شرط اول برای توفیق، پذیرش واقعیت و رمز گشایی از دلایل آن و برنامه ریزی برای اصلاح وضعیت است.