رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه خیلی از ایرانیان خارج از کشور می‌خواهند به کشور بازگردند اما اعتماد ندارند، گفت: برخورد ما با افرادی که بعد از مدتی می‌خواهند وارد ایران شوند در فرودگاه خیلی موثر است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، افزود: رفتار‌های ما گلوگاه‌هایی دارند که باید بیشتر به آن‌ها دقت کنیم. به قضات گفته‌ام رفتار ما از احکام ما موثرتر است.