امام جمعه مشهد گفت: شهادت این ۸۵ نفر در ظاهر رنج است، اما در باطن الطاف الهی است و همه ما برای این الطاف خداوند را شکر می‌کنیم. شکرگزاری این الطاف در انتخابات خود را نشان می‌دهد. روزی که مشارکت گسترده شود. سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مشهد اظهار کرد: از اول پیروزی انقلاب تا امروز تمام ترورها در یک ویژگی مشترک بوده‌اند و آن اینکه همه آن‌ها دقیقا نتیجه‌ای عکس خواسته عاملین‌شان داشته‌اند.