کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عضویت جمهوری بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا سه هدف مهم در سیاست همگرایی آسیایی ایران محسوب می‌شود. وی ادامه داد: ریاست روسیه بر بریکس، زمینه‌ساز تسریع روند همگرایی و افزایش وزن ایران در بریکس خواهد بود.