نماینده مردم یزد در مجلس، گفت: طبق طرح شفافیت قوای سه گانه، همه قوا شفاف می‌شوند، اما مطابق آنچه که شورای نگهبان اعلام کرد مجلس نمی‌تواند برای شورا و مجمع با توجه به اینکه این دو نهاد آیین‌نامه داخلی دارند قانون‌گذاری انجام دهد لذا این موارد در طرح اصلاح شد و این دو نهاد باید خودشان تصمیم بگیرند که شفاف باشند یا خیر. به گزارش تسنیم، محمدصالح جوکار افزود: این طرح در مجلس تصویب شد و پس از آن چندین نوبت به شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و نهایتا مجلس بر نظر خود اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع طرح را به مصلحت ندانست در نهایت به مجلس برگشت خورد و در جلسه کمیسیون شورا‌ها برخی از مفاد آن اصلاح شد.