عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود از تایید «طرح حمایت از گزارشگران فساد» خبر داد. هادی طحان‌ نظیف در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.