نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، روز جمعه گفت: شانس احیای توافق در حال حاضر «اندک» است و توپ در زمین غربی‌هاست.  به گزارش انتخاب، «میخائیل اولیانوف» با انتقاد از غربی‌ها، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «اوضاع کنونی آکنده از احتمال تنش کنترل‌نشده در هر لحظه است اما این انتخاب آن‌هاست. ما نمی‌توانیم آن‌ها را مجبور کنیم که به میز مذاکره بازگردند و هیچ‌کس نمی‌تواند. این یک کوته‌نظری و از نظر راهبردی، یک موضع ناقص است».