رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: در پرونده چای دبش قصور بیش از ۶۰ نفر به دلایل مختلف محرز شده‌ و برکنار شدند. به گزارش ایلنا، سپهر خلجی در پاسخ به این‌که آیا این افراد برکنار شده به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، بیان کرد: همه این موارد به معنای این نیست که در قوه قضائیه تشکیل پرونده شود، ممکن است بعضی‌ها معرفی هم شده‌ باشند و در مورد بعضی‌ها هم به این جمع‌بندی رسیده باشند که اهمالی بوده و برکنار شدند. وی خاطرنشان کرد: خود دولت هم یک سازوکاری دارد، مثلا به مجموعه تخلفات اداری معرفی می‌شوند. بعضی‌ها بزرگ‌ترین تنبیه برای‌شان این است که از کارشان برکنار شوند. انواع و اقسام برخوردهای اداری است و بعضی‌ها هم آنجایی که نیاز بوده به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.