عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت داخلی مجلس درباره تکرار موضع اخیر روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه کشورمان گفت: تاریخ نشان داده روس‌ها هرجایی که لازم باشد پشت ایران را خالی می‌کنند. فداحسین مالکی در گفت‌وگو با ایلنا، تأکید کرد: پس از حمایت روسیه از بیانیه کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص جزایر سه‌گانه اولین خواسته ملت ایران احضار سفیر روسیه است. به گفته وی، خصلت روس‌ها همین است. بر اساس منافع خودشان حرکت می‌کنند، ما هم باید بر اساس منافع خودمان حرکت کنیم.  وی تصریح کرد: باید بسیار مراقب باشیم و این گونه حرکت‌ها را ما سر برجام هم از روسیه مشاهده کرده‌ایم.