یک نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دومین بار است که روس‌ها گنده‌تر از دهان‌شان سخن می‌گویند و در تمامیت ارضی ایران دخالت می‌کنند. به گزارش ایلنا، احمد نادری، در شبکه اجتماعی ایکس ادامه داد: «روسیه باید ابتدا پاسخگوی اشغال کریمه و تحمیل جنگ و کشتار مردم اوکراین باشد. خوش خدمتی به اماراتی‌ها چیزی از موضوع اشغالگری روس‌ها کم نمی‌کند. جزایر سه گانه ایرانی است و ایرانی خواهد ماند.»