حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: گاهی مشارکت نکردن و رأی ندادن در انتخابات به معنای نوعی رأی دادن است. حسن روحانی در دیدار با جمعی از علما و روحانیون که چهارشنبه گذشته برگزار شد، افزود: «اگرچه شرایط سخت و راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است، اما باید برای جلب مشارکت مردم تلاش کنیم». به گفته وی، اقلیتی که امروز حاکم است می‌خواهد انتخابات حداقلی باشد تا رأی آن‌ها تضمین شود.