وزیر امور خارجه حکومت سرپرستی افغانستان برای شرکت در کنفرانسی درباره فلسطین به ایران سفر کرده است. به گزارش ایسنا، حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت طالبان، در پیامی در شبکه ایکس با اعلام این خبر نوشت که امیرخان متقی، قرار است در یک کنفرانس رایزنی سیاسی بلندپایه درباره مسئله فلسطین در تهران شرکت کند.