نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با اشاره به موضوع واردات برنج، تصریح کرد: آقای رئیسی درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه چای دبش در واردات برنج هم اتفاق است. به گزارش ایلنا،  علی اصغر باقرزاده در نطق میان‌دستور نشست علنی دیروز مجلس،  افزود: آقای رئیس جمهور وقتی تا ۳ میلیون تن برنج تولید کردیم؛ برای چه ۲ میلیون تن برنج وارد شده؟ موضوع این است که این دو میلیون تن برنج را چه کسی وارد کرده است؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن برنج است که وارد شود؟ آقای رئی جمهور؛ این دو میلیون تن برنج با چه ارزی وارد شده است؟ در حالی که ما امروز برای واردات دارو دچار مشکل تامین ارز هستیم.