معاون حقوقی رئیس جمهور درباره طرح شکایت از آمریکا در پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: در همین راستا به دولت آمریکا اخطار دادیم و پایان فروردین وقت آن‌ها تمام می‌شود و ما نیز شکایتمان را به دو دلیل علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت خواهیم کرد. محمد دهقان، در مورد جزئیات فرصتی که به آمریکا داده شده تصریح کرد: به آمریکا مهلت دادیم تا گفتگو و به اخطار ما توجه کنند طبق کنوانسیون به مدت ۶ ماه مهلت خواهند داشت و پس از اتمام آن یعنی فروردین ماه، شکایت خواهیم کرد.