محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ادعای آژانس انرژی اتمی مبنی بر اخراج بازرسان این آژانس گفت: ما طبق پادمان عمل می‌کنیم، وقتی آنان بازرس معرفی می‌کنند ما حق داریم بپذیریم یا نپذیریم. هیچ کس حق ندارد بازرسی را به ما تحمیل کند. وی با بیان اینکه هیچ بازرسی را اخراج نکردیم بلکه اعتبارنامه آن ها را لغو کردیم، افزود: در حال حاضر ۱۲۰ بازرس را پذیرفته‌ایم و اکنون که صحبت می‌کنیم دو بازرس آژانس در حال بازرسی سرزده هستند. اسلامی تاکید کرد: فشارهای سیاسی و روانی به نتیجه‌ای نخواهد رسید و در خصوص مکان‌های باقی‌مانده به تعامل خود با آژانس ادامه می‌دهیم.