یک عضو شورای شهر تهران می گوید سرنوشت ۱۷ هزار میلیارتومان از پول‌های شهرداری تهران نامشخص است.

به گزارش انتخاب، احمد صادقی در جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران از ابتدای سال تا پایان مهر سال جاری با بیان اینکه باید راستی‌آزمایی در برخی ردیف‌های درآمدی صورت بگیرد، گفت در جدول درآمد هزینه سال گذشته که در سامانه شفافیت موجود هست درآمد سال ۱۴۰۱ برابر ۶۷ همت نقد، دو همت غیر نقد و ۱۱ همت نیز غیر نقد و غیر قابل تخصیص بوده که در مجموع ۸۰ همت در سامانه شفافیت گزارش شده است.

وی افزود: مطابق همین گزارش مصارف بودجه که در سامانه شفافیت درج شده حدودا ۴۹.۴ همت بوده که با جمع مصارف غیر نقد به ۵۲.۵ دهم همت هزینه درج شده. با مقایسه این دو جدول نشان می‌دهیم که نزدیک ۱۷ همت در هیچ محلی هزینه نشده که با ۱۱ همت غیر قابل نقد و غیر قابل تخصیص به  ۲۸ همت می‌‌رسد و سوالی که مطرح می‌شود این است که ۱۷ همت کجاست؟ چرا در سامانه شفافیت درج نشده؟ صادقی گفت: سوال ما این است که این درآمد کجاست؟ اگر مخارج خارج از چارچوب وجود داشته باید گزارش آن باید به شورا ارائه شود.

وی با بیان اینکه در خصوص درآمدها ۱۹ پروژه سازمان نوسازی در یک لیست ۹.۳ همتی و ۹ پروژه در یک لیست ۲.۳ همتی قید شده است، افزود: در مجموع درآمدها ۲۰ همت محاسبه شده و در هر دو لیست، پروژه ها در حال انعقاد قرار داد است و تفاهم نامه‌هایی رد و بدل شده که ۳.۴ همت عوارض این پروژه‌ها کارسازی شده و مشخص نیست که این پروژه‌های در حال انعقاد تفاهم‌نامه، چرا در لیست درآمدها لحاظ شده است؟