سام رجبی، فعال محیط‌زیست امروز پس از 6 سال و بعد از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او همراه با تعداد دیگری از کنشگران این حوزه بهمن سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و به 6 سال حبس محکوم شده‌ بود.