وکیل اسحاق جهانگیری در خصوص پرونده شکایت قالیباف از وی گفت: از نظر ما مهمتر از شکایت و نتیجه دادگاه، آسیبی است که با این اتفاق بی‌سابقه به روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شود. 

سرورالسادات مقیمی افزود: در حقیقت این بدان معنی است که یک نامزد ترجیح داده به جای استفاده از سازوکارهای قانون انتخابات مانند طرح شکایت در کمیسیون ذیربط و در صورت تایید آن کمیسیون، پاسخگویی در صداوسیما، وارد فرآیند شکایت قضایی شود که می‌تواند این نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف مباحث در خصوص عملکرد مدیریتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و عدم شناخت دقیق مردم از عملکردها منجر شود.

وی توضیح داد: مطابق قاعده انتخابات هنگامی که مدیری ادعای قانون‌گرایی و فساد‌ستیزی دارد و یا ادعای مدیریت قوی دارد، عملکرد مدیریتی قبلی او که به چه میزان با برنامه‌ها و شعارهای که می‌دهد سازگار می‌باشد از سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار می‌گیرد مردم نقدها و پاسخ‌ها را می‌شنوند و تصمیم می‌گیرند که به چه کسی رأی دهند.

به گزارش خبرآنلاین، وکیل اسحاق جهانگیری بیان کرد: این شکایت در زمانی طرح شده که موکل بنده مسئولیتی ندارد و شاکی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آنچه موکل بنده در مناظرات مطرح کرده است بر اساس اسناد و مدارکی بوده که در دسترس قرار داشته و حتی پس از رسانه‌ای شدن آن موضوعات بوده است. اما اگر شکایت در زمان خودش مطرح می‌شد موکل من می‌توانست اسناد و مدارک متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه ارائه دهد. نه اکنون که آقای دکتر جهانگیری به واسطه عدم مسئولیت به هیچ سند و مدرکی دسترسی ندارد.

وی گفت: ما درخواست تجدید نظر را دیروز ثبت کردیم. از نظر ما مستندات حتی بدون دسترسی به اسناد و مدارک مورد اشاره کفایت دارد.