پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به آنچه «هرگونه تبعیض علیه زنان و حجاب اجباری» در ایران نامید، پایان دهد و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. این قطعنامه همچنین «دیپلماسی گروگانگیری ایران» را محکوم کرد. در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید،‌ با ادعای وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که: « همه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کنند.» سخنگوی وزارت امور خارجه، مفاد مندرج در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران را برآمده از رویکرد مخرب برخی جریان‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را محکوم کرد. ناصر کنعانی تصریح کرد: قطعنامه مداخله‌جویانه پارلمان اروپا نشان دهنده سردرگمی بعضی طرف‌های اروپایی در برابر واقعیت اقتدار توأم با استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران است. وی به بانیان و تنظیم‌کنندگان اینگونه قطعنامه‌های بی‌ارزش ضدایرانی توصیه کرد با اصلاح رفتار‌ها و سیاست‌های غلط و شکست‌خورده قبلی در قبال دولت و ملت ایران، سیاست تعامل و همکاری سازنده مبتنی بر احترام و منافع متقابل را در پیش گیرند.