رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این‌که‌ گفته می‌شود شاید بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس به خاطر انتخابات به تعویق بیافتد، گفت: حتما بررسی می‌کنیم، بیخود گفته‌اند. موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب و اینکه این ایرادات چیست، گفت: جزئی است و آن‌گونه کلی نیست و باید اصلاحات صورت گیرد و برخی از عبارات اصلاح شود.