الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس در انتقاد به نحوه اداره مجلس و عدم رسیدگی به درخواست استعفایش دست به تحصن زد و در مقابل جایگاه هیأت رئیسه مجلس در صحن، روی زمین نشست. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در واکنش گفت: مصوبه آیین نامه داخلی مجلس درباره استعفا این است که این درخواست باید مدلل باشد و سپس به صحن ارائه شود؛ اگر دلیل پذیرفته شد، در اولین جلسه صحن آن  را اعلام وصول می‌کنیم. اما این برادر عزیز انتخاب کردند که همین لحظه باید [استعفا] را بپذیرید درحالی که طبیعتاً ما باید بر اساس مقررات رفتار کنیم.