نماینده دلفان گفت: رئیس جمهور در ابتدای کارش، شعاری در خصوص ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داد. ما با افرادی که کارشناس فنی این حوزه هستند صحبت کردیم و همگی معتقدند این حرف‌ها باید براساس منابع و زیرساخت‌های موجود در کشور باشد که چنین چیزی وجود ندارد رئیس جمهور، یک فرد عادی نیست که یک شعاری بدهد و ما هم به راحتی از آن عبور کنیم.

یحیی ابراهیمی در گفت‌وگو با رویداد24 افزود: دو سال دیگر هم، مثل همین دو سال می‌گذرد و کار بهتر از این نخواهد شد. شما دو سال دیگر یعنی تا پایان دوره دولت آقای رئیسی بیایید و بپرسید؛ مطمئن باشید مسکنی ساخته نخواهد شد؛ چنانچه عملاً در این دو سال، مسکن قابل ملاحظه‌ای ساخته نشد.

وی ادامه داد: کسانی که در مورد مسکن اطلاعات دارند و حتی کسی که خودش نامزد تصدی وزارت مسکن شده بود، همه گفتند که ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، انجام شدنی نیست. همان کارشناسان که این کار را نشدنی می‌دانستند، می‌گفتند حتی اگر کل کشور هم تعطیل شود، با این زیرساخت‌ها، امکان اجرایی شدن این طرح وجود ندارد و تحقق این شعار امکان‌پذیر نیست.  نماینده دلفان تصریح کرد: باید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم. مثلاً اعلام می‌شود به افرادی که سه بچه دارند، زمین داده می‌شود. حال باید پرسید در شهرستانی که یک قطعه زمین وجود ندارد، چگونه می‌خواهید زمین بدهید؟ مثلا در شهرستان سلسله، هنوز یک قطعه زمین هم تهیه نکرده‌اند، چه برسد به ساخت. در شهرستان دلفان تعدادی زمین تهیه شده است، ولی نه به تعداد کافی و در مرحله تسطیح زمین هستند که زمان‌بر است و دو تا سه سال طول می‌کشد.

وی با تأکید بر اینکه  شعار‌ها و قوانین وضع شده باید قابل اجرا باشند، گفت: از یک سمت، سوء مدیریت بیداد می‌کند و همه مردم هم این را می‌دانند و از طرفی، کمبود منابع و امکانات باعث شد که این شعار تحقق پیدا نکند. شعار ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، به هیچ عنوان تحقق پیدا نخواهد کرد. نه منابع داریم و نه مدیرانی هستند که عزم جزمی داشته باشند.