امام جمعه مشهد گفت: امروز حوادث غزه، موضوع جنگ در یک منطقه جغرافیایی نیست، این جنگ بین اسلام و کفر است و ما نیز یک طرف جنگ محسوب می‌شویم. به گزارش ایسنا، احمد علم‌الهدی در خطبه‌های دیروز اظهار کرد: در کنار تمام مسائل زندگی اجتماعی خودمان که حجاب در راس آن‌ها قرار دارد و همچنین مشکلات اقتصادی، رهبری فرمودند امروز مسئله اول اسلام، فلسطین است؛ لذا امروز باید عمده توجه ما فلسطین باشد. وی گفت: اشتباه اعراب در سال 1967 این بود که جنگ با اسرائیل را به تعصبات عربی گره زدند. نه تعصبات اسلامی؛ لذا خدا به آنان کمک نکرد و اسرائیل بر ۸۰ میلیون عرب مسلط شد و توسعه پیدا کرد.