مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان طی پیامی خواستار جدی گرفتن هشدار ایران نسبت به لزوم توقف کشتار در غزه شد. امانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران هشدارش را از طریق وزیر خارجه، نسبت به لزوم توقف کشتار در غزه داد. این هشدارها را جدی بگیرید. دیگران ممکن است بدون هشدار قبلی وارد عمل شوند.»