احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این پرسش که «جمهوری اسلامی به جنگ غزه ورود می‌کند یا نمی‌کند؟»در کانال تلگرامی خود نوشت: «جمهوری اسلامی در مورد ورود یا عدم ورود خود و حزب‌الله لبنان به جنگ غزه، سیاست «ابهام» در پیش گرفته است. در واقع می‌خواهد از این طریق طرفِ مقابل را در وضعیت تردید دائمی قرار دهد تا بلکه بر رفتار و برنامه‌اش تأثیر بگذارد. سیاست ابهام در برابر برخی بحران‌ها، بعضاً قابل توجیه است، اما مشکل جمهوری اسلامی این است که تمام سیاست‌های داخلی و خارجی آن بر پایۀ ابهام پی‌ریزی شده است. ... {اما}به نظرم جنگ غزه، سیاست ابهام را چنان بی‌اعتبار خواهد کرد که ادامۀ آن در آینده به راحتی ممکن نباشد.