نماینده بافق معتقد است: بخشی از عدم‌موفقیت دولت در تحقق شعارهایش، مربوط به انتصاباتی بود که صورت گرفت.

محمدرضا صباغیان در گفت‌وگو با رویداد 24 تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت سیزدهم پس از گذشته ۲۶ ماه، نتوانست خود را خوب و در حد انتظار‌ها ثابت کند. اگر حوزه نظارت، دغدغه اصلی دولتمردان بود، هم تیم اقتصادی منسجم‌تر عمل می‌کرد و هم آثار مثبت کار‌ها برای مردمی که تحت فشار‌های اقتصادی هستند، نمایان‌تر می‌شد.

به گفته وی، شعار‌های دولت سیزدهم در ابتدای راه، شعار‌های خوب و درست بود و مردم هم به واسطه همین حرف‌ها، امیدشان بالا رفت ولی چون کمتر کارِ دولت، کارِ کارشناسی و بیشتر نگاه‌ها انقلابی‌گری و کارِ احساسی بود، خروجی کار آن‌طور که انتظار می‌رفت، نشد. 

بی‌توجهی دولت در عرصه نظارت، مشهود است

نماینده مهریز و بافق ادامه داد: بی‌توجهی دولت در عرصه نظارت، مشهود است. یکی از مهمترین ضعف‌های دولت سیزدهم این است که کمتر به ابعاد نظارتی توجه کرد که البته این نقص، به مجلس هم برمی‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: در کشور، حدود ۱۰ دستگاه نظارتی وجود دارد. حال اگر تعداد نیرو‌های انسانی این ۱۰ دستگاه با حقوقی که این افراد می‌گیرند را بررسی کنید، می‌بینید که حقوق‌شان از دیگر بخش‌های دولتی کمتر است و این خود دلیل ضعف در سیستم نظارتی کشور شده است.

به گفته این نماینده، دولت باید اهمیت نظارت در کشور را درک و برای بهبود در امور، سیستم‌های نظارتی را تقویت کند؛ یعنی در وهله اول دولت باید این اراده را داشته باشد. در ادامه برای موفقیت در این بخش، باید بدانند که با این حجم از نیروی انسانی و تخصیص منابع مالی، کار شدنی نیست و نبایستی از این دو مولفه مهم غافل شوند. اگر نظارت در صدر اولویت‌های دولت بیاید، خیلی از مشکلات کشور حل خواهد شد، موضوعی که هنوز شاهد آن نیستیم.